Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4-1-2011

                                              
                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της και διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail), να μας γνωστοποιήσουν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (τηλέφωνο, φαξ,  e-mail  κ.λ.π.)  την εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση, έτσι ώστε, οι προσκλήσεις της Εταιρίας να αποστέλλονται στην διεύθυνσή τους αυτή, γεγονός που συνεπάγεται, όπως είναι ευνόητο, εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και δαπάνης. 

 

Γνωστοποιείται επίσης στα μέλη της ΕΔΜ ότι η ετήσια συνδρομή τους για τα 2011 έχει καθοριστεί σε 20 ευρώ, το οποίο και παρακαλούμε να καταβληθεί στη Γραμματέα της Εταιρίας.
Γνωστοποιούμε  επίσης   στα μέλη και τους φίλους της ΕΔΜ ότι, όπως φαίνεται και στην επικεφαλίδα, η Εταιρία δημιούργησε και λειτουργεί ήδη ιστοσελίδα(
www.etdime.gr), η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς και τις ευχές μας για κάθε ευτυχία και επιτυχία στο νέο έτος.

Ο Πρόεδρος                                                                                                               Ο Γραμματέας          

Ιωάννης Χαμηλοθώρης                                                                                                 Γεώργιος Κασιμάτης

Πρόεδρος Εφετών                                                                                                       Καθηγητής Πανεπιστημίου

 
   

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4-1-2011