Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 -3- 2011

Αγαπητοί  φίλοι,

Η προγραμματισθείσα για τις 24-2-2011 συνεδρίαση της εταιρίας Δικαστικών Μελετών με Εισηγητή τον κ. Γεώργιο Κασιμάτη και θέμα: «Τα συνταγματικά όρια μεταρρυθμίσεων του νόμου για την ποινική ευθύνη των Υπουργών» αναβάλλεται, λόγω έκτακτου κωλύματος του κ. Εισηγητή, για τις 3  Μαρτίου   2011,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. 

 

 

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 


Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                                              Ο  Γραμματέας
Ιωάννης  Χαμηλοθώρης                                                                                              Γεώργιος  Κασιμάτης
Πρόεδρος Εφετών                                                                                                     Καθηγητής   Πανεπιστημίου

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 -3- 2011