Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ 16/3/2023

 

 

 

 

Αθήνα   7-3-2023

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

Στις 23/2/2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις δύο συνεδριάσεις που είναι αφιερωμένες στο θέμα «Χρόνος απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης: Αποτίμηση της παρούσας καταστάσεως  -κριτική αξιολόγηση» με Εισηγητές τους κ.κ.  Χρ. Λινό, Πρόεδρο Πρωτοδικών και Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και  Φ. Γιαννούλα, Δικηγόρο Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υπεύθυνο για τα θέματα δικαιοσύνης στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η θεματική αναπτύχθηκε από πολλές πλευρές με ουσιαστικό τρόπο και με παράθεση στατιστικών στοιχείων. Η δεύτερη συνεδρίαση που θα έχει ως αντικείμενο την συζήτηση επί των πορισμάτων και των διαπιστώσεων θα λάβει χώρα, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, στις 16/03/2023, ώρα 7:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, Επαμεινώνδα 4, Πλάκα.

 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε και πάλι  για την εκδήλωση αυτή της 16/03/2023 και σας καλούμε να συμμετάσχετε  και με τη συμβολή σας στον κριτικό διάλογο που θα αναπτυχθεί. Το θέμα έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία και θα μπορούσαν να προκύψουν γόνιμες βελτιωτικές προτάσεις.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

 

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                           Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                 (Ομ.) Καθηγητής Πανεπιστημίου

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ 16/3/2023