Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 29-6-2023

 

 

 

 

Αθήνα 15-6-2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  29 Ιουνίου 2023,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα] θα λάβει χώρα ομιλία του κ. Νικολάου Κατηφόρη, Αναπληρωτή  Καθηγητή Νομικής Σχολής  ΕΚΠΑ, με θέμα « Δίκαιη ικανοποίηση των ιδιωτών  διαδίκων λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης ( άρθρα 1-6 του ν. 4239/2014) ».

Την ίδια ημέρα και ώρα 8.30 μ.μ., η Εταιρία Δικαστικών Μελετών, με την λήξη των εργασιών της περιόδου 2022-2023 και εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς τους εισηγητές της περιόδου αυτής για τη συμβολή τους στο επιστημονικό έργο της Εταιρίας, επιθυμεί να σας προσκαλέσει σε μικρή δεξίωση.

Η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή θα τιμήσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                        Ο Γραμματέας

 

 

Ιωάννης Χαμηλοθώρης                  Γεώργιος Ορφανίδης

Aρεοπαγίτης ε.τ               Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 29-6-2023