Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 15-12-2011

 

 

 

Αθήνα   25-11-2011

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  15  Δεκεμβρίου   2011,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα]  ο κ. Φώτιος Καϋμενάκης, Αεροπαγίτης ε.τ.,  θα  εισηγηθεί  το  θέμα: «Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών ( Ν. 1756/1988)».


 

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  την  ανελλιπή  και  ενεργό   συμμετοχή  τους.

 

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                                       Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                                                   Γεώργιος  Κασιμάτης

Αρεοπαγίτης                                                                                                    Καθηγητής   Πανεπιστημίου

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 15-12-2011