Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 20-1-2011

Αγαπητοί  φίλοι,
Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  20  Ιανουαρίου  2011,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα]  ο κύριος Μιχάλης Θεόδωρος Δ. Μαρίνος,   Καθηγητής Διεθνούς Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  θα  εισηγηθεί  το  θέμα :  «Δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο δημοσίων διαγωνισμών και εμπιστευτικότητα».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  της  εταιρίας   για  την  ανελλιπή  και  ενεργό   συμμετοχή  τους.

 


Με  φιλικούς  χαιρετισμούς


Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                                              Ο  Γραμματέας
Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                                                             Γεώργιος  Κασιμάτης
Πρόεδρος Εφετών                                                                                                     Καθηγητής   Πανεπιστημίου


 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 20-1-2011