Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 26-5-2011

Αγαπητοί  φίλοι,

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  26  Μαΐου    2011,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα]  ο κύριος Δημήτριος Ζερδελής,  Καθηγητής Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,   θα  εισηγηθεί  το  θέμα :  «Επίκαιρα ζητήματα του δικαίου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας».


Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  την  ανελλιπή  και  ενεργό   συμμετοχή  τους.


Με  φιλικούς  χαιρετισμούς


Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                             Ο  Γραμματέας
Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                          Γεώργιος  Κασιμάτης
      Πρόεδρος Εφετών                                                           Καθηγητής   Πανεπιστημίου

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 26-5-2011