Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ 16.05.2024

 

Αθήνα, 22.04.2024

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

η Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  16 Μαΐου 2024,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα],  οι εισηγητές:

α) Χριστόφορος Λινός, Εφέτης, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών,

β) Μαρία Χρόνη - Οικονόμου, Ειρηνοδίκης, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και

γ) Νικόλαος Νάκης, Δικηγόρος, ΔΝ, θα  αναπτύξουν  το  θέμα:

«Αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης: κριτική αποτίμηση».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

 

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                           Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                    Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ 16.05.2024