Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 19-11-2015

 

 

 

Αθήνα   30-10-2015

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι  στις 19  Νοεμβρίου  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], οι κύριοι: 1) Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, 2) Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, θα  εισηγηθούν   το  θέμα:  « Αναγκαστική εκτέλεση ( μετά την τροποποίηση του ΚΠολΔ με το νόμο 4335/15 )».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                   Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                                  Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                                                           Καθηγητής   Πανεπιστημίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 22/10/2015

 

 

 

Αθήνα   2-10-2015

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι  στις 22  Οκτωβρίου  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], οι κύριοι: 1) Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών  2)Κων/νος Καλαβρός, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρος, θα  εισηγηθούν   το  θέμα:  «Γενικές διατάξεις –Τακτική διαδικασία στον 1ο βαθμό στη πολιτική δίκη ( μετά την τροποποίηση του ΚΠολΔ με το νόμο 4335/15 )».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                           Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                          Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                                    Καθηγητής   Πανεπιστημίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 1-10-2015 1-1

 

 

 

Αθήνα   7-9-2015

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι  την 1  Οκτωβρίου  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], οι κύριοι: 1)Κυριάκος Οικονόμου Πρόεδρος Εφετών, 2)Γρηγόριος Τιμαγένης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, θα  εισηγηθούν   το  θέμα:        « Οι ειδικές διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ ( μετά την τροποποίηση αυτού με το νόμο 4335/15 )».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                           Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                         Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                                Καθηγητής   Πανεπιστημίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

alt

alt

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 23/4/2015

1

 

 

 

Αθήνα   1-4-2015

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  23  Απριλίου 2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], η κυρία Ελένη Ράϊκου, Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς θα  εισηγηθεί   το  θέμα : «Ο θεσμός του Εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς»,   και η κυρία Πόπη Παπανδρέου, Επίκουρη Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς, θα εισηγηθεί το θέμα :«Διαφθορά και εγκλήματα διαφθοράς».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                               Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                   Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                             Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 5/3/2015

 

 

Αθήνα   17-2-2015

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  5  Μαρτίου 2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], ο κύριος Δημήτρης Λιάπης Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα  εισηγηθεί  το  θέμα :  «Η επέμβαση του Δικαστή στη σύμβαση – αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ συμβατικής ελευθερίας και επιείκειας».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                       Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                   Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                     Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 15/1/2015

 

 

Αθήνα   22-12-2014

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  15  Ιανουαρίου  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], η κυρία  Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα  εισηγηθεί  το  θέμα :  «Η ευθύνη του εποπτεύοντος κατά το άρθρο 923 ΑΚ και ιδίως η παραμέληση της εποπτείας ως προϋπόθεση της ευθύνης του ».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                      Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                                  Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                                                         Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 13/11/2014

 

 

 

Αθήνα   20-9-2014

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  13 Nοεμβρίου  2014,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], ο κύριος  Παπανικολάου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., θα  εισηγηθεί  το  θέμα :  «Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης-Σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις στην νομολογία του Αρείου Πάγου».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                 Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                              Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                                             Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 9/10/2014

 

 

 

Αθήνα   9-9-2014

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  9  Οκτωβρίου  2014,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], ο κύριος  Τριανταφύλλου Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο  Πανεπιστήμιο  Αθηνών, θα  εισηγηθεί  το  θέμα :  «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες-επίκαιρα ζητήματα».

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                        Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                   Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης ε.τ.                                       Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 12/6/2014

 

 

 

Αθήνα   20-5-2014

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

 

 

Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  12  Ιουνίου  2014,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4  Πλάκα], η κυρία Αγγελική Καμπανάρη, Εφέτης, θα εισηγηθεί  το θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ».

Ενόψει λήξης, με την εισήγηση αυτή, των εργασιών της περιόδου 2013-2014, θα επακολουθήσει για τους συμμετέχοντες μικρή δεξίωση.

Παράκληση  προς  όλα  τα  μέλη  και τους φίλους της Εταιρίας   για  τη  συμμετοχή  τους.

 

Με  φιλικούς  χαιρετισμούς

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                                                                                                           Ο  Γραμματέας

Ιωάννης   Χαμηλοθώρης                                                                                                          Γεώργιος  Ορφανίδης

Αρεοπαγίτης                                                                                                                           Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 
Σελίδα 6 από 10
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ