Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Λατινοελληνικό λεξικό νομικών όρων : Επίμετρο: κανόνες-ορισμοί βυζαντινορωμαϊκού δικαίου "Multum in Parvo"

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καραγιάννης, Φώτιος Δ. (340) Λαμπρόπουλος, Αθανάσιος Θ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Κώδικας μισθώσεων : περιέχει: διατάξεις Αστικού Κώδικα, Εμπορικές μισθώσεις, Μισθώσεις κατοικιών, Μισθώσεις δημοσίου, Σχολιασμένο μισθωτήριο, Οροφοκτησία, Ειδικά θέματα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κατράς, Ιωάννης (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Κανονισμός της Βουλής του 1987 : κείμενο-αναλυτικό θεματικό ευρετήριο-αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Βολουδάκης, Βαγγέλης Κ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 4η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Το }Σύνταγμα : αυθεντικό και μεταγλωττισμένο κείμενο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ. (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 4η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Συνεταιριστικός Κώδικας : Νομοθεσία: αγροτικών, αστικών και οικοδομικών συνεταιρισμών

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καπογιάννης, Δ. (340) Τσουραμάνης, Χρ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1989

Οργανισμός δικαστηρίων πολιτικών και ποινικών

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Λινάρδος, Βασίλειος Ν. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Κώδικας Οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών : όπως κυρώθηκε με το ν.1756/1989 και τροποποιήθηκε με το ν.1868/1989 - και οι εισηγητικές εκθέσεις - Νομοθετική θεωρία, νομοθετική πρακτική και κριτική

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κωστάκος, Παναγιώτης Β. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1990

Υπαλληλικός κώδικας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 2η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : κριτική έκδοση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1987

Αστικός κώδικας : κριτική έκδοση ενημερωμένη με τους ν.1250/1982, 1329/1983, και το π.δ.456/1984

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μπέης, Κώστας (340) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 4η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1984

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : με τις τροποποιήσεις των μεταγενέστερων νόμων μέχρι και του ν.1329 /1983, προεδρικό διάταγμα 456/1984

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καλλινίκου, Διονυσία (340) Κουμάντος, Γεώργιος Α. (340) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1991

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : με τις τροποποιήσεις από μεταγενέστερους νόμους και με παράρτημα ειδικών νόμων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 2η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1989

{Αστικός}κώδικας και εισαγωγικός νόμος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1998

Ποινικός κώδικας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κονταξής, Αθανάσιος Κ. (340) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1995

Κώδικας ποινικής δικονομίας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κονταξής, Αθανάσιος Κ. (340) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1995
Σελίδα 1 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ