Εταιρία Δικαστικών Μελετών

H ΑΡΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΥ 1989

  • Πνευματική Υπευθυνότητα: Ιωάννης Χ.Κοροτζής
  • Έκδοση:
  • Δημοσίευση: Αθήνα-Κομοτηνή , Αντ. Σάκκουλα, 2011

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ H ΑΡΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΥ 1989