Εταιρία Δικαστικών Μελετών

LAW & SOCIETY Which is to be Master?

  • Πνευματική Υπευθυνότητα: Rt Hon Sir Richard Aikens and Kenneth Richardson
  • Έκδοση:
  • Δημοσίευση: London,Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ LAW & SOCIETY Which is to be Master?