Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

{Η }ισότητα των πιστωτών στο πτωχευτικό διεθνές δίκαιο = L'egalite des creanciers en droit international prive de la failite

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μουσταίρα, Ελένη Ν. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Εισαγωγή στο Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καράκωστας, Ιωάννης (340) Καράκωστας, Ιωάννης (070) Κυμιωνής, Ι. (070) Λιάκουρας, Χ. (070) Παυλοπούλου, Βλ. (070) Σιούτη, Γλυκερία (340) Σιούτη, Γλυκερία (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{Οι }Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα Βαλκάνια στη δεκαετία του '90 : Σεμινάριο οργανωμένο με τη συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (Θεσσαλονίκη 8-16 Νοεμβρίου 1991) = The }European Communities and the Balkans in the 90's

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1991

{Η }Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ελλάδα.Υπουργείο Εξωτερικών (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1994

{Το }κράτος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 1/

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σκανδάμης, Νίκος (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1986

{Η }διείσδυση του Κοινοτικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα : πρακτικά συνεδρίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπαδημητρίου, Γιώργος (340) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.Τομέας Διοικητικής Επιστήμης (340) World Wide Fund for Nature (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1994

Κοινοτικός και ελληνικός έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και ο Ν.703/1977 : όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των Ν.1934/91 και 2000/91. 1/3

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κουτσούκης, Δημήτριος Β. (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο προστασίας καταναλωτή : γενικοί όροι συναλλαγών, ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προιόντα, παραπλανητική διαφήμιση, καταναλωτική πίστη κλπ.. 2/3

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κουτσούκης, Δημήτριος Β. (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Maastricht και συνταγματική νομιμότητα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ζηλεμένος, Κώστας (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Διεθνές δίκαιο και ελληνική εξωτερική πολιτική : 1983-1988

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ιωάννου, Κρατερός Μ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1989

{Η }ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μαργέλος, Θεόφιλος Μ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

Συστήματα διανομής και το δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας : κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο. 3/3

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κουτσούκης, Δημήτριος Β. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

Ερμηνεία κατ' άρθρο της Συνθήκης Ε.Ο.Κ.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ευρυγένης, Δημήτριος (080) Παπαγιαννίδης, Α. Δ. (070) Χριστογιαννόπουλος, Α. Ι. (070) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1981

Ευρωπαϊκόν δικονομικόν δίκαιον : {η }διαδικασία και τα μέσα εννόμου προστασίας ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δεληκωστόπουλος, Στέφανος Ι. (070) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1986

Δίκαιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Περράκης, Στέλιος Ε. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995
Σελίδα 9 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ