Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

{Οι }σημαντικότερες νομοθετικές διατάξεις του παράγωγου κοινοτικού δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αγγελόπουλος, Μιχαήλ Α. (070) Παπαδημητρίου, Αντ. Α. (070) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1981

{Ο }πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ενωση : {το }κοινοτικό κεκτημένο και οι νέες ρυθμίσεις

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπαγιάννης, Δονάτος (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Η }πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μυλωνάς, Ιπποκράτης Ι. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Η }επίδραση του Κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό δίκαιο των εταιριών

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Βασιλακάκης, Ευάγγελος (070) Βασιλακάκης, Ευάγγελος (340) Σκαλίδης, Ελ. (070) Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος (340) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1990

{Το }σύστημα πληροφοριών Schengen

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παυλόπουλος, Προκόπης (080) Σακελλαρίου, Νικόλαος Κ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Οι }θεσμικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη μετα-Μάαστριχτ εποχή : πρακτικά συμποσίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Ελληνική βιβλιογραφία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καζαντζή, Νάσια (070) Κωνσταντάκη, Βάλια (070) Φραγκάκης, Νίκος (080) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1996

Immigration and European Union : building on a comprehensive approach

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Περράκης, Στέλιος (340) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Το }Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενωση : κενά στην κοινοτική έννομη προστασία και προτάσεις βελτίωσής της

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σαχπεκίδου, Ευγενία Ρ. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1995

Ενοποίηση της Ευρώπης και κοινωνική ασφάλεια των παλιννοστούντων : οριοθέτηση κοινοτικού και εθνικού δικαίου κοινωνικής ασφάλειας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Runft, Hannelore (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1991

Εκθεση πεπραγμένων 1992-1994 : σύνοψη των εργασιών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (340) Ευρωπαϊκή Ενωση (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Λουξεμβούργο : Ευρωπαϊκή Ενωση, 1995

{Το }κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο των δημοσίων έργων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ιωαννίδου-Ανδριώτη, Σ. (070) Μπουγιούκα-Βασιλάκη, Κ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Η }πολιτική των εξορίστων ελληνικών κυβερνήσεων 1941-1944

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Διβάνη, Λένα (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1991

{Η }Β' ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα : Ιούλιος - Δεκέμβριος 1988.Κείμενα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1989

{Το }νομικό καθεστώς των παλιννοστούντων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αργυρός, Αντώνης Π. (070) Ιακώβου, Γεώργιος (080) Εθνικό Ιδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (340) χ.ο. (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : χ.ο., 1996
Σελίδα 10 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ