Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Επιτομή ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας : συστηματική και μεθοδολογική κατ' άρθρο ανάπτυξη (βιβλιογραφία - νομολογία - αναλυτικά ευρετήρια)

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καρράς, Αργύριος (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Βασική νομική πληροφόρηση και νομολογία του Αρείου Πάγου : κατά θέματα: γενικής θεωρίας δικαίου, αστικού δικαίου, πολιτικής δικονομίας, ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας, εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δημοσίου δικαίου.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κατραλής, Παναγιώτης (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : κριτική έκδοση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Συμβολές : οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Εταιρία Δικαστικών Μελετών (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997

Κώδικας δικονομικών διατάξεων : {του }Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κανελλόπουλος, Παν. Ι. (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

Κώδικας ποινικής δικονομίας : περιέχει: κείμενο, αντίστοιχα ΠΔ, σχετικά, βιβλιογραφία, ερμηνεία, σχόλια, νομολογία κάτω από το άρθρο, εισηγητικές εκθέσεις και πρακτικά συζητήσεων, εισαγωγή με τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές ....

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κονταξής, Αθανάσιος (340) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 3η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1994

Κώδικας ποινικής δικονομίας : περιέχει: κείμενο, αντίστοιχα ΠΔ, σχετικά, βιβλιογραφία, ερμηνεία, σχόλια, νομολογία κάτω από το άρθρο, εισηγητικές εκθέσεις και πρακτικά συζητήσεων, εισαγωγή με τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κονταξής, Αθανάσιος (340) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 3η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1994

Κώδικας πολιτικής δικονομίας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ. (340) Σταματόπουλος, Στέλιος Γ. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 3η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

Ποινικός κώδικας και Σύνταγμα του 1975/1986 : σχόλια - νομολογία - βιβλιογραφία - αιτιολογικές εκθέσεις. 1/2, συνταγματικά κείμενα και άρθρα 1-206 ποιν.κώδικα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κακκαλης, Π. (340) Καραμανλή-Μπαρουτάκη, Αθηνά (340) Κουράκης, Ν. (340) Μαγγανας, Αντ. (340) Φαρσεδακης, Ιάκωβος (340) Νομική Βιβλιοθήκη. Χάρης Καρατζάς (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη - Χάρης Καρατζάς, 1995

Ποινικός κώδικας και Σύνταγμα του 1975/1986 : σχόλια - νομολογία - βιβλιογραφία - αιτιολογικές εκθέσεις. 2/2, Αρθρα 207-473 ποιν.κώδικα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κακκαλης, Πέτρος (340) Καραμανλή-Μπαρουτάκη, Αθηνά (340) Κουράκης, Ν. (340) Μαγγανας, Αντ. (340) Φαρσεδακης, Ιάκωβος (340) Νομική Βιβλιοθήκη. Χάρης Καρατζάς (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη - Χάρης Καρατζάς, 1995

{Ο }Ελληνας νομικός στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαιϊκό χώρο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Schlosser, P. (070) Απαλαγάκης, Χ. (340) Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία (070) Κρουσταλάκης, Ευάγγελος (070) Νούσιος, Δ. (070) Ταμαμίδης, Αν. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1992

Σχέση εσωτερικού και κοινοτικού δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καζάζης, Α. (070) Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εφη (340) Κρουσταλάκης, Ευάγγελος (070) Φατούρος, Α. Α. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1990

{Η }εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής στη δεύτερη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κρανιδιώτης, Γιάννος Ν. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{Οι }κανόνες του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 1/2, Κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, απαλλαγές - εξαιρέσεις από τον απαγορευτικό κανόνα, οι κανόνες του ανταγωνισμού στο δημόσιο τομέα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Τραγάκης, Γεώργιος Ε. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών της ΕΟΚ : Σύμβαση των Βρυξελλών της 27.9.1968 (παραρτήματα με ολόκληρα τα συμβατικά κείμενα και με περίληψη της σχετικής νομολογίας του ΔΕΚ)

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γκιάφης, Σπύρος (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1990
Σελίδα 2 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ