Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

{Η }προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο : ευρετήριο 1981-1990

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Βασιλάκη-Μπουγιούκα, Κ. (340) Καραμήτσου, Α. (340) Μουτσιου-Ευαγγελινού, Γ. (340) Σκουρής, Βασίλης (080) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1992

{Η }αίτηση προσωρινών μέτρων της Επιτροπής με αφορμή τα αντίμετρα της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά της ΠΓΔΜ : υπόθεση C-120/94 R. Τεκμηρίωση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1994

Διεθνής πρακτική και συνεκμετάλλευση υποθαλασσίων φυσικών πόρων : {το }ανέφικτο μιας "ρεαλιστικής" λύσης;

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Στρατή, Αναστασία Γ. (070) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Τμήμα Νομικής (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Είδη κυρώσεων και δικαιϊκοί κλάδοι : εισηγήσεις εις το ανώτερο φροντιστήριο Φιλοσοφίας του Δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Στράγγας, Ιωάννης (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1991

Congres international du droit compare : Rapports Generaux (Ahtenes 1994) = International Congress of Comparative Law

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γαβουνέλη, Μαρία (340) Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ. (340) Institut Hellenique de Droit International et Etranger (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650) Kluwer (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα ; The Hague : Kluwer, 1996

{Η }εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων : ζητήματα διεθνούς και εθνικού δικαίου = Die }Vollstreckung der Urteile des Europaeischen Gerichtshofs fuer Menschenrechte

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ηλιοπούλου-Στράγγα, Τζούλια (070) Ροζάκης, Χρήστος (080) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650) Nomos Verlagsgesellschaft (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα ; Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1996

{Η }ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων υπηρεσιών και κεφαλαίων : στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1996

{Η }ελευθερία κυκλοφορίας εμπορευμάτων : {στο }Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1996

{Οι }δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους στον εναέριο χώρο, εθνικό και διεθνή : {το }διεθνές νομικό καθεστώς των περιοχών FIR = La }juridiction de l'etat cotier sur l'espace aerien, national et international

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γιόκαρης, Αγγελος Σ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1991

Διεθνές δίκαιο εναερίου χώρου - διαστήματος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γιόκαρης, Αγγελος Σ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1996

{Η }ελευθερία ανταγωνισμού : στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1996

Ενέργεια και περιβάλλον στην προοπτική της Ευρώπης : κοινοτικά κείμενα και ευρωπαϊκός χάρτης για την ενέργεια . 18ο Συνέδριο της FIDE (Βερολίνο 13-16 Οκτωβρίου 1996)

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καράκωστας, Ιωάννης Κ. (340) Νίκας, Δ. Σ. (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1998

{Οι }ευρωπαϊκές πολιτικές για μια ανταγωνιστική εξαγωγική βιομηχανία

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μυρογιάννης, Γεώργιος Ι. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997

Introduction to Greek Law

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ. (340) Κοζύρης, Φαίδων (340) Kluwer (650) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 2nd ed.
 • Δημοσίευση Deventer : Kluwer ; Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{The }constitutional problem of subversive advocacy in the United States of America and Greece : {a }comparison of the Legal Guarantees of Political Speech in Times of Crisis

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Christie, George C. (080) Τασόπουλος, Ιωάννης Α. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993
Σελίδα 11 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ