Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου. τ.3

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αρειος Πάγος (420) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου. τ.4

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αρειος Πάγος (420) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου. τ.5

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αρειος Πάγος (420) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις} Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007

Τιμητικός τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου. τ.5

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αρειος Πάγος (420) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις} Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007

Κώδικας ποινικής δικονομίας / Αργυρίου Καρρά

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καρράς, Αργύριος Α. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 11η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Οι} βίαιες πράξεις και η λογική τους : ψυχαναλυτικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις / επιστημονικοί υπεύθυνοι: Νέστωρ Ε. Κουράκης, Ντόρα Περτέση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κουράκης, Νέστωρ Ε. (340) Περτέση, Ντόρα (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Απάτη σχετική με τις ασφάλειες / Γεώργιος Δανιήλ

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δανιήλ, Γεώργιος (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Κατασκευές και προστασία του περιβάλλοντος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Τουρκία, Ευρώπη, Μεσόγειος : {η }Τουρκία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Προοπτική και την Εσωτερική Αποσταθεροποίηση / επιμέλεια: Νίκος Φραγκάκης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Φραγκάκης, Νίκος (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Τα }συνταγματικά όρια νομοθετικής μεταβολής της κοινωνικής ασφάλισης / επιμέλεια: Γιώργος Ι. Κασιμάτης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κασιμάτης, Γεώργιος Ι. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Η} αναίρεση στην ποινική δίκη / Αργυρίου Καρρά

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καρράς, Αργύριος Α. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Αναθεωρώντας την αναθεωρητική διαδικασία / Χρήστος Δ. Τσιμπούκης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Τσιμπούκης, Χρήστος Δ. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

(Αν)ασφάλεια, τιμωρητικότητα και αντεγκληματική πολιτική : παρουσίαση και πορίσματα έρευνας / επιστημονικοί υπεύθυνοι: Χριστίνα Μ. Ζαραφωνίτου, Νεστωρ Ε. Κουράκης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ζαραφωνίτου, Χριστίνα Μ. (340) Κουράκης, Νέστωρ Ε. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2008

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Υπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις} Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Πρακτικός οδηγός για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη : μάθε περισσότερα για τα δικαιώματά σου / επιμέλεια: Στέφανος Ματθίας, Λουκία Κ. Σταυρίτη

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ματθίας, Στέφανος Α. (340) Σταυρίτη, Λουκία Κ. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005
Σελίδα 162 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ