Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης / επιμέλεια: Καλλιόπη Σπανού

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σπανού, Καλλιόπη (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010

Ασφάλιση αυτοκινήτου : νόμος 489/1976. Ερμηνεία κατ΄ άρθρο / Μ. Ι. Σπυριδάκης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σπυριδάκης, Μ. Ι. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Ελευθερία της Τέχνης και Δικαίωμα της Προσωπικότητας / Παναγιώτη Α. Παπανικολάου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπανικολάου, Παναγιώτης Α. (2008) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα

Νομικά θέματα αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Πρωτοδικείο Αθηνών (340) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (340) Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004

Προσβολές της τιμής : {η} εξύβριση / Δημήτριος Κιούπης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κιούπης, Δημήτρης (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Η }αποδειτκική αξιοποίηση των τυχαίων ευρημάτων στην ποινική διαδικασία / Αθανασία Ι. Διονυσοπούλου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Διονυσοπούλου, Αθανασία Ι. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Σύγχρονοι νομικοί προβληματισμοί στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ενωση Διοικητικών Δικαστών (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή

Ενδοοικογενειακή βία : προοπτικές μετά τον Ν. 3500/06

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008

Συνταγματικό δίκαιο / Αθανασίου Γ. Ράικου. τ.1, τευχ.Β΄, Εισαγωγή - Οργανωτικό Μέρος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ράϊκος, Αθανάσιος Γ. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 3η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Εθνικό σύνταγμα και κοινοτικό δίκαιο : {το }ζήτημα της "υπεροχής" / Λίνα Παπαδοπούλου / πρόλογος: Δημήτρη Θ. Τσάτσου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπαδοπούλου, Λίνα (070) Τσάτσος, Δημήτρης Θ. (080) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου / Κωνσταντίνου Τσάτσου / επιμέλεια: Μαριάνου Καράση. τ.3

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Τσάτσος, Κωνσταντίνος (070) Καράσης, Μαριάνος (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις} Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Ατομικό εργατικό δίκαιο : εφαρμογές / Γεωργίου Α. Λεβέντη

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Λεβέντης, Γεώργιος Α. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 3η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Δίκαιο της ενέργειας / Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Φορτσάκης, Θεόδωρος Π (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών και ευθύνη κατά τον Αστικό Κώδικα / Αλέξανδρος Γ.-Ε. Καλαβρός

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καλαβρός, Αλέξανδρος Γ.-Ε. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις} Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Πολιτικά Δικαιώματα & Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου / Αλέξανδρος Απ. Μαντζούτσος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μαντζούτσος, Αλέξανδρος Απ. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009
Σελίδα 163 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ