Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Βιομηχανικές σχέσεις / Δημοσθένης Ι. Δασκαλάκης / πρόλογος: Ιωάννης Κουκιάδης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δασκαλάκης, Δημοσθένης Ι. (070) Κουκιάδης, Ιωάννης Δ. (080) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Το }δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας / επιμέλεια: Νίκος Φραγκάκης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Φραγκάκης, Νίκος (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004

Τιμητική εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τον Παναγιώτη Μάζη και ομιλία του με θέμα: "Βασικές δικαιϊκές αρχές στη ρητορική του Αριστοτέλη και ισχύον δίκαιο"

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μάζης, Παναγιώτης Κ. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005

{Η }Ελληνοϊταλική κρίση του 1923 : {το }επεισόδιο Tellini / Κέρκυρας / Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπαφλωράτος, Ιωάννης Σ. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Η }νομικοδικαιϊκή σκέψη ενός δικαστή / Βασιλείου Ευτ. Νικοπούλου / πρόλογος: Ν. Κ. Κλαμαρή

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Νικόπουλος, Βασίλειος Ε. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

{Η} απαλλοτρίωσις του επίδικου αντικειμένου / Παναγιώτη Κολοτούρου. ημίτομος Β', {Αι }δικονομικαί συνέπειαι της απαλλοτριώσεως

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κολοτούρος, Παναγιώτης Η. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Σύντομος οδηγός στο δίκαιο για μη νομικούς / Θ. Κ. Παπαχρίστου - Τ. Βιδάλη / πρόλογος: Γιώργος Παπαδημητρίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπαχρίστου, Θανάσης Κ. (070) Βιδάλης, Τάκης Κ. (070) Παπαδημητρίου, Γιώργος (080) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης : δικαστικά απομνημονεύματα / Βασιλείου Ευτ. Νικοπούλου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Νικόπουλος, Βασίλειος Ε. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Εκδίκαση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας : με αφορμή την υπόθεση SAfddam Hussein / επιμέλεια: Φώτης Χ. Σπυρόπουλος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σπυρόπουλος, Φώτης Χ. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις} Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008

{Η }δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Βασίλειος Α. Χριστιανός

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Χριστιανός, Βασίλειος Α. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005

Κώδικας πολιτικής δικονομίας / Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός - Στέλιος Γ. Σταματόπουλος / επιμέλεια: Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ. (340) Σταματόπουλος, Στέλιος Γ. (340) Χατζηϊωάννου, Βασίλειος Α. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Δίκαιο μονάδων υγείας & πρόνοιας / Αντώνιος Μανιάτης

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μανιάτης, Αντώνιος Π. (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Energy Law in Greece / Theodore P. Fortsakis

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Φορτσάκης, Θεόδωρος Π (070) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Athens : Ant. N. Sakkoulas ; The Netherlands : Wolters Kluwer, 2009

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας : νομικό πλαίσιο - προβλήματα εφαρμογής / επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μουαμελετζή, Ε. (340) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα ; Κομοτηνή : {Εκδόσεις }Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009

Multiculturalisms : Different Meanings and Perspectives of Multiculturalism in a Global World / Barbara Pozzo (editor)

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Pozzo, Barbara (340) Staempfli (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Bern : Staempfli, 2009
Σελίδα 166 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ