Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

{Οι }υποχρεώσεις της Ελλάδας και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών από την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος : μελέτη για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γενική Διεύθυνση για το περιβάλλον...

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καλλία-Αντωνίου, Αγγελική (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1987

Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 1

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κανελλόπουλος, Παν. Ι. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 2η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{Το}Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Brown, Neville (070) Jacobs, Francis G. (070) Γαβράς, Στέφανος Ι. (730) Μπαβέας, Χρήστος Ι. (730) Αφοι Π. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήναι : Αφοι Π. Σάκκουλα, 1977 C

{Η }χρηματοδοτική και εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα Βαλκάνια : {οι }νομικές διαστάσεις

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ζάϊκος, Ν. (340) Καλπύρης, Ε. (340) Στάγκος, Πέτρος Ν. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1993

{Το }νομικό καθεστώς των συμψηφιστικών φόρων επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μπάρμπας, Νικόλαος Ι. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1990

{Τα }panel της G.A.T.T. : ένας ιδιόμορφος θεσμός επίλυσης διεθνών διαφορών.Η πολιτική και η νομική βαρύτητα της συμμετοχής της Ε.Ο.Κ.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Στάγκος, Πέτρος Ν. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1991

{Ο }έλεγχος των παραβάσεων των κρατών μελών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τη συνθήκη της Ε.Ο.Κ.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γκιζάρη, Αννα Σ. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1992

{Η }διεθνής οικονομική κρίση και το χρέος του τρίτου κόσμου : {η }διάσταση του διεθνούς δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κατράνης, Αλέξανδρος Κ. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1993

Διεθνείς οικονομικές κυρώσεις : θεωρία και πρακτική

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ιωάννου, Κ. (080) Παπαστάμος, Γεώργιος Κ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1990

{Η }άγραφη ενοποίηση στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες : {το }Ευρωπαϊκό Κοινοδίκαιο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σκανδάμης, Νίκος (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1981

{Η }προστασία των μειονοτήτων : {η }Σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρακτικά Συνεδρίου που οργάνωσαν το ΙΜΔΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, 9-10 Μαίου 1996

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Tarschys, D. (080) Μπρεδήμας, Α. (340) Σισιλιάνος, Λίνος-Α. (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997

{Η "}ελληνική υπόθεση" ενώπιον των διεθνών οργανισμών (1967-1974) : δίκαιο και πολιτική της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Stoel, Max, van der (080) Πάγκαλος, Θεόδωρος (080) Περράκης, Στέλιος Ε. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997

Ισότητα και ανάπτυξη : {η }πεντηκονταετής συμβολή του ΟΗΕ στην εξελικτική τους πορεία

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αλίκη (340) Κτιστάκις, Γιάννης (340) Ιδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του ανθρώπου (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1998

{Το }κοινοτικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας των διακινουμένων προσώπων : ιδιορυθμίες της ελληνικής νομοθεσίας.Δυσλειτουργίες στον συντονισμό, κωλύματα στην ελεύθερη κυκλοφορία

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σκλήκας, Νίκος (070) Τσοτσόρου, Θεοδώρα (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997

{Η }πορεία της διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση του Μάαστριχτ : {πρακτικά }Ημερίδας 14 Φεβρουαρίου 1997

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Περράκης, Στέλιος (340) Φραγκάκης, Νίκος (340) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (340) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997
Σελίδα 3 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ