Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενωση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γιάνναρης, Νίκος Β. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1997

{Η }νομική προστασία των υγροβιοτόπων στην Ελλάδα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Λαζαρέτου, Θ. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Η }τρομοκρατία

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Παπαδάτος, Πέτρος Α. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1987

{Το }συγκριτικό δίκαιο στη σημερινή και στην αυριανή Ελλάδα

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ. (070) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (340) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

{Η }ερμηνεία του Συντάγματος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αλιβιζάτος, Νίκος Κ. (070) Βενιζέλος, Ευάγγελος Β. (070) Δαρζέντας, Ε. (070) Κασιμάτης, Γεώργιος (070) Μανιτάκης, Α. (070) Μαυριάς, Κώστας Γ. (070) Μέλισσας, Δημήτρης Κ. (340) Παπαδημητρίου, Γιώργος (070) Σκουρής, Βασίλης (070) Τσάτσος, Δημήτρης Θ. (070) Τσάτσος, Δημήτρης Θ. (340) Τσάτσος, Θεμιστοκλής Δ. (070) Χρυσόγονος, Κ. Χ. (070) {Εκδ.} Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση -
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Cοrpus juris civilis- Πανδέκται, τόμος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μετάφραση:Λιακόπουλος,Ηλίας
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1887

Ερμηνεία του Ελληνικού Εμπορικού Δικαίου , τόμος γ'

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Γ.Α.Ράλλης,
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Κορομηλάς Ανδρέας, 1880

Corpus juris civilis-Eισηγήσεις

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μετάφραση:Λιακόπουλος Ηλίας
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ.Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1888

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου-Γενικαί Αρχαί , τόμος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα bernard,Windscheid Mετάφραση: Αργυρός Αθανάσιος,
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Μπασια, Σ., 1901

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου-Οικογενειακόν Δίκαιον, τόμος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Birnard, Windscheid, Μετάφραση:Αργυρός Αθανάσιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Χρυσαφίδης , Α, 1903

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου- Ενοχικόν Δίκαιον, τόμος γ'

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Birnard,Windscheid Μετάφραση:Αθανάσιος, Αργυρός
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ.Χρυσαφίδης, Α., 1902

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου- Ενοχικόν Δίκαιον, τόμος δ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Birnard, Windscheid Μετάφραση: Αργυρός,Αθανάσιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα, Εκδ.Χρυσαφίδης Α., 1902

Διδασκαλία του Δικαίου των Πανδεκτών, τόμος γ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Bernhard,Weindscheid Μετάφραση: Πολυγένης, Κωνσταντίνος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ.Σακελλαρίου Π., 1901

corpus juris civilis- Πανδέκται τόμος γ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μετάφραση:Λιακόπουλος,Ηλίας
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα, Εκδ. Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1889

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου-Εμπράγματον Δίκαιον, τόμος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Bernard,Windscheid Mετάφραση : Αργυρός, Αθανάσιος
 • Έκδοση Αθήνα: Εκδ. Χρυσαφίδης, Α., 1901
 • Δημοσίευση
Σελίδα 4 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ