Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κληρονομικόν των Ρωμαίων Δίκαιον καθά εν Ελλάδι Πολιτεύεται

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κρασσάς,Α.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Πάσσαρης, Ν., 1886

Περί εμπορικών εταιριών, τόμος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Πετρίτσης, Αδαμάντιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Σταυριανός Γεώργιος, 1886

Corpus jiuris civilis- Πανδέκται, τόμος ε΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μετάφραση: Λιάκουλος,Ηλίας
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ. Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1891

Corpus juris civilis- Πανδέκται

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Νετάφραση: Λιακόπουλος,Ηλίας
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1887

Corpus juris civilis, Πανδέκται, τόμος δ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μετάφραση:Λιακόπουλος, Ηλίας
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1890

Εγχειρίδιον του Εμπορικού Δικαίου, μέρος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κροκίδας,Σωτήριος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Βεργιανίτης, Λ. , 1903

Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κροκίδας, Σωτήριος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα, Εκδ. Βεργιανίτης, Λ., 1894-1896

Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος Αρμενόπουλου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Χαρισιάδης, Ν.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Κωνσταντινούπολη, Εκδ. αδελφοί Κεφαλίδαι, 1885

Ενοχαί κατά το Ρωμαϊκόν Δίκαιον

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μolitor, Mηλιώτης, Λέων
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα, Εκδ. τυπογραφείο"Λαού" , 1878

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου-ενοχικόν δίκαιον, τόμος γ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα E. Dernburg Μετάφραση: Δυοβουνιώτης, Γεώργιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ. Φέξης Γεώργιος, 1899

Σύστημα Ρωμαίκού Δικαίου- Οικογενειακόν Δίκαιον, τόμος δ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ε.Dernburg Μετάφραση: Δυοβουνιώτης, Γεώργιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Φέξης, Γ. ,1900

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου -Εμπράγματον Δίκαιον, τόμος β'

 • Πνευματική Υπευθυνότητα θεοφανόπουλος, Δημ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Ν.Τζάκας-Σ.Δελαγραμμάτικα, 1923

Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μαγκάκης,Γ. Αντώνιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Ν.Τζάκα-Σ.Δελαγραμμάτικα,1924

Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, τόμος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Νικολόπουλος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση

Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλην των Ιονίων νήσων , τόμος γ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καλλιγάς,Π.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Κορομηλάς, Ανδρέας, 1873
Σελίδα 5 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ