Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δίκαιον των πολιτικών υπαλλήλων εν Ελλάδι

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Αγγελόπουλος,Θεόδωρος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ.Ραφτάνη, Α.,1923

Εμπορικού Δικαίου φροντιστηριακά μαθήματα βασιζόμενα επί των πανεπιστημιακών παραδόσεων , προς χρήσιν των φοιτητών, τεύχος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Νομικόν φροντιστήριον Αντωνίου Μαγκάκη
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Ν.Τζάκα-Σ.Δελαγραμμάτικα, 1924

Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου, τόμος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ράλλης,Γ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ. Κορομηλάς, Ανδρέας, 1863

Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου , τόμος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ράλλης, Γ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ.Κορομηλάς Ανδρέας, 1863

Ερμηνεία του ελληνικού εμπορικού δικαίου,τόμος γ΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ράλλης, Γ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Κορομηλάς, Ανδρέας, 1880

Εγχειρίδιον αστικού δικαίου

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μομφεράτος, Α.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα, Εκδ. Πετράκου, Π.

Πολιτική Δικονομία κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω Καθηγητού κ. Μιχ. Λιβαδά.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μαγκάκης, Αντώνιος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Ν.Τζάκα-Σ. Δελαγραμμάτικα, 1923

Ο έμπορος (οδηγός εμπόρων,εμποροϋπαλλήλων , βιομηχάνων κ.λ.π.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δεσποτόπουλος, Αλεξ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Δεσποτόπουλος και Πετράκος,

Ελληνική εμπορική επιστολογραφία

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Ζυγούρας, Ξενοφών
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Κωνσταντινούπολη: Εκδ. Μισαηλίδης, Ευαγγελινός, 1870

Πρόχειρος Δικηγόρος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κουντουριώτης, Νικόλαος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ. Φέξης Γεώργιος,

Αστικός κώδιξ( νόμος 2250)

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κώδικες "Δικαστικής" Εκδοτικός οίκος Βαγιονάκη Ευτύχιου
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Βαγιονάκης, Ευτύχιος, 1940

Ερμηνεία της ελληνικής ποινικής δικονομίας, τόμος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κωνσταντόπουλος,Κ. Μακρυγιάννης, Εμμ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ. Δ. και Π. Δημητράκου, 1926

Ερμηνεία της ελληνικής ποινικής δικονομίας, τόμος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κωνσταντόπουλος,Κ. Μακρυγιάννης, Εμμ.
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ.Δ.και Π. Δημητράκου, 1925

Δικαστική πρακτική επί της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου της Ελλάδος μετ' επιθεωρήσεως της ποινικής δικονομίας, τόμος β΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καρατζάς, Νεοκλής
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Πάτρα:Εκδ.Αγαπητός Σ.Αγαπητός, 1870

Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου-γενικαί αρχαί.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Θεοφανόπουλος, Δημήτριος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ. Ν.Τζάκας -Σ. Δελαγραμμάτικας, 1921
Σελίδα 6 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ