Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου-γενικαί αρχαί.

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Θεοφανόπουλος, Δημήτριος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα, 1893

Σύστημα ρωμαϊκού δικαίου-κληρονομικόν δίκαιον, Ε΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Θεοφανόπουλος,Δημήριος
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα: Εκδ.Ν.Τζάκα-Σ. Δελαγραμμάτικα, 1921

Δικαστική πρακτική επι της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου της Ελλάδος μετ' επιθεωρήσεως της ποινικής νομολογίας, τόμος α΄

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Καρατζάς, Νεοκλής
 • Έκδοση
 • Δημοσίευση Αθήνα:Εκδ. Αγαπητός Σ. Αγαπητός , 1870

Sport et violence : l'evolution de la politique criminelle a l'egard du hooliganisme en angleterre et en italie 1970-1995

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Τσουκαλά, Αναστασία (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650) {Emile }Bruylant (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα ; Bruxelles : Emile Bruylant, 1995 C

{Η }δομή των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Σκουρλέτος, Γεώργιος Η. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Legal issues of the Maastricht treaty

 • Πνευματική Υπευθυνότητα O'Keeffe, David (340) Twomey, Patrick M. (340) Wiley Chancery (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση London : Wiley Chancery, 1994 C

International Law Dictionary : english - french - german

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Lindendbergh, Ernest (340) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{Οι }κανόνες του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 2/2, Χρηματοπιστωτικός τομέας, κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού και νομολογία

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Τραγάκης, Γεώργιος Ε. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{Η }συνθήκη του Μάαστριχτ και ο ευρωπαϊκός συνταγματικός χώρος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Βενιζέλος, Ευάγγελος Β. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1994

Βασικά στοιχεία της συνθήκης του Μάαστριχτ : {μια }κριτική ανάλυση

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Δαγτόγλου, Πρόδρομος Δ. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1993

{Η }εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Βασιλακάκης, Ευάγγελος Ν. (070) Σάκκουλας (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1994

{Ο }ΦΠΑ : κοινοτικές ρυθμίσεις και η ελληνική νομοθεσία. 1/

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Φινοκαλιώτης, Κωνσταντίνος (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση 2η εκδ.
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1996

{Η }κλοπή σε καταστήματα : {το }φαινόμενο και ο κοινωνικός του έλεγχος

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Κρανιδιώτη, Μαρία (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Forum non Conveniens : {η }επιείκεια στο πλαίσιο της νομιμότητας

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Μουσταϊρα, Ελίνα Ν. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995

Κεφάλαια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. 1/, ημίτομος Α'

 • Πνευματική Υπευθυνότητα Πλιάκος, Αστέρης (070) Φατούρος, Αργύρης Α. (070) {Εκδ.}Αντ.Ν. Σάκκουλα (650)
 • Έκδοση ---
 • Δημοσίευση Αθήνα : Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995
Σελίδα 7 από 168

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ