Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ –ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(Στη μνήμη Γεωργίου Παπαδημητρίου)
ΛΕΥΚΑΔΑ 9 Μαΐου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο  9  Μαΐου  2009
Προεδρία:: Δημήτριος Γουργουράκης, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
Εισηγητές:
Σπυρίδων Φλογαϊτης , Καθηγητής Νομικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών: «Όψεις ερμηνείας του άρθρου 24 του Συντάγματος»
Μιχαήλ Βηλαράς, Πρόεδρος Τμήματος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : «Το περιβάλλον στο πρωτογενές και στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο»
Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας  Αρείου Πάγου :«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος»
Προεδρία: Στέφανος Ματθίας, Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου Πάγου
Εισηγητές:
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της  Επικρατείας: «Εφαρμογή των κανόνων προστασίας περιβάλλοντος: ζητήματα ορίων του δικαστικού ελέγχου»
Ιωάννης Καράκωστας , Αντιπρύτανης, Καθηγητής Νομικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών :«Η προστασία του περιβάλλοντος με τα μέσα του ιδιωτικού δικαίου»

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ