Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Μ.

(Προς τιμήν του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΗ Επίτιμου Προέδρου της Ε.Δ.Μ. , Επίτιμου Αντιπρόεδρου του Αρείου  Πάγου  και  ήδη  Πρόεδρο  της   Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα.
ΑΘΗΝΑ 24 Νοεμβρίου 2005

Προεδρία : Στέφανος Ματθίας ,Επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Ομιλητές:
Ευάγγελος  Κρουσταλάκης, Επίτιμος  Εισαγγελέας  του  Αρείου  Πάγου   
Κωνσταντίνος  Κεραμεύς, ομότιμος  Καθηγητής  της  Νομικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και    Πρόεδρος    της  Διεθνούς Ακαδημίας  Συγκριτικού Δικαίου

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Μ.