Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ–ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΗ 21/4/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο  21 Απριλίου  2007
Προεδρία: Στέφανος Ματθίας , Επίτιμος Πρόεδρος Αρείου
Εισηγητές:
Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων».
Ιωάννης Καράκωστας, Πρόεδρος Νομικής Σχολής και Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών: «Προστασία της προσωπικότητας και Μ.Μ.Ε». 
Νίκος Φραγκάκης, Δικηγόρος, Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: «Τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών στις πτήσεις προς τις Η.Π.Α».
Νέστωρ Κουράκης, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: «Η χρήση κρυφής κάμερας από τηλεοπτικά μέσα για την αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων και ο ρόλος του Ε.Σ.Ρ.»
Ευάγγελος Χριστιάς, Πρωτοδίκης Σπάρτης: «Ποινική προστασία του ιδιωτικού βίου και προσωπικά δεδομένα: σύγχρονη νομολογιακή προσέγγιση».

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ