Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 "Φυλακές και Ναρκωτικά "

        ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
      [Συνεδρίαση  της  22-4-1999]

 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

 ΄Εχοντας  υπόψη  μου αυτές  τις  προτάσεις  που  έκαναν οι  εισηγητές  οι  οποίες  πράγματι είναι  πολύ  ενδιαφέρουσες  και  μπορούν  να  συνδυαστούν έτσι ώστε  να  πούμε  ορισμένα  πράγματα.  Εγώ   λοιπόν  θα  σας  κάνω  ορισμένες  προτάσεις,  και  αν  νομίζετε  ότι έτσι  πρέπει  να  γίνει  θα  προχωρήσουμε  με  αυτόν τον  τρόπο.  Θεωρώ  λοιπόν ότι :


1ον] Πρέπει  να  πούμε  ότι  όπως  προκύπτει από  τα  στατιστικά  στοιχεία  που έχει  την  καλοσύνη να  μας  θέσει  υπόψη  μας  η  κ.  Σπινέλλη,  το  ζήτημα των  ναρκωτικών  για  την  Ελλάδα έχει  φθάσει  σε  σημείο  κρίσιμο,  δηλαδή  δεν  είμαστε  από  τις  χώρες  εκείνες  που  το  πρόβλημα  των  ναρκωτικών  δεν  είναι  πολύ  σημαντικό.  Επομένως  είναι  μεγάλο  πρόβλημα.
2ον] Νομίζω  ότι  πρέπει  να  πούμε  ότι  η  ορθή πολιτική  αντιμετώπιση του  προβλήματος  είναι  για  την  ομαλή  λειτουργία και  ανάπτυξη  του  προβλήματος  είναι  η λήψη  πρόσφορων  και  θεραπευτικών μέτρων.  Επίσης  εδώ  μπορούμε  να  πούμε   για  την  ποινική  καταστολή όπως  και  ειδικότερα   για  την  ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
3ον]  Είναι  η  ελληνική  νομοθεσία δηλαδή  εάν  η  νομοθεσία  η  ελληνική  για  την  καταπολέμηση των  ναρκωτικών είναι  σύγχρονη,  φιλελεύθερη είναι  δημοκρατική,  εάν  είναι  επαρκής και εάν  μπορούν να  εφαρμοσθούν  στην Ελλάδα  αυτά τα  μοντέλα  τα  Ολλανδικά  και  τα  Σουηδικά.  Εδώ μπορούμε  να  πούμε  εάν  αυτά  τα  πρότυπα   που  γίνονται  σε  άλλες  χώρες,  εάν  μπορούν  να  εφαρμοσθούν  εδώ  δηλαδή  στην  ελληνική πραγματικότητα.  Επίσης επεμβάσεις  νομοθετικές  οι  οποίες  γίνονται και  επηρεάζουν  το  όλο  πνεύμα  των  βασικών  διατάξεων  πρέπει  να   αποφεύγονται.
4ον] Εδώ  θα  πρέπει  να  πούμε  ότι  επιβάλλεται  η  πλήρης  ενημέρωση  των  δικαστών  για  τα ναρκωτικά,  με  τα  προγράμματα,  δηλαδή  πρέπει  να  κάνουμε  γενικότερη  μνεία  για  τους   δικαστές.  Ενημέρωση,  επιμόρφωση δικαστών  γενικώς  και  ιδιαιτέρως  ανακριτικών  αρχών,  εισαγγελέων,  σωφρονιστικών  υπαλλήλων,  αστυνομικών  επίσης  και  για  την  δικαστική  αστυνομία  μπορούμε  να  μιλήσουμε  εδώ.
5ον] Είναι  η  αντιμετώπιση  των  ναρκωτικών  στις  φυλακές- Διακίνηση – Θεραπεία.
 Νομίζω  ότι  η  Κεντρική  Νομοπαρασκευαστική  Επιτροπή  τα  είπε  όλα  αυτά  τα  πράγματα  και  η  γνώμη  της  Βουλής  ήταν  ομοφώνως  αντίθετη με  αυτές  τις  διατάξεις  η  διακομματική,  εκεί  που  θα  λέμε  ότι  δεν   πρέπει  να  γίνονται  αβασάνιστα  και  πρόχειρα  οι  τροποποιήσεις,  θα  πρέπει  να  κάνουμε  ειδική  μνεία  για  το  νομοσχέδιο.  Πρέπει  επίσης,  να αποσυρθούν  και  να  μελετηθούν  εκ  νέου.
Θέλετε  να  αρχίσουμε  να  συζητούμε  σιγά-σιγά  τα  θέματα.
 Προέκυψε  από  την  κ. Σπινέλλη ότι  η  Ελλάδα  είναι  μία  από  τις  χώρες  που  έχει  έντονο  πρόβλημα  ναρκωτικών.  Αυτά  θα  είναι  το  πρώτο  θέμα.  Το  δεύτερο  θέμα  είναι  η  πρόβλεψη  και  η  θεραπεία.  Πρέπει  όμως  να  διαπιστώσουμε  το  μέγεθος  του  προβλήματος  των  ναρκωτικών.  Η  διαπλοκή  προκαλεί  επαύξηση  του  προβλήματος  των  ναρκωτικών.  Αυτό  μπορεί   να  το βάλουμε στην  πρώτη  παρατήρηση.  Γιατί  αλλιώς  μπορείς  να  τον  αντιμετωπίσεις εάν  είναι  ένας  απλός  χρήστης  και  αλλιώς  εάν  ένας  χρήστης  είναι  όργανο  του  συστήματος διακινήσεως.  ΄Όταν  γίνεται  σωλήνας  και  μπαίνει  στον  μηχανισμό  είναι  ένα  γεγονός. Αυτό όμως  μπορεί  να  μπει στην  κριτική  που θα  κάνουμε  για  το  νομοσχέδιο  για  τα  ναρκωτικά. Εκεί  φαίνεται  πως  ξεχωρίζουμε  το  χρήστη,  εκεί  μπαίνει  το  θέμα  της  ποσότητας  και  της  μικροποσότητας.  Μπαίνει  σε  δεύτερη  παράγραφο  η  διαπλοκή  εμπόρου- χρήστη.  Διακίνηση  ναρκωτικών.
 Εκεί  στη  διακίνηση ναρκωτικών  μπορούμε  να  βάλουμε  α]  διαπλοκή εμπόρου-χρήστη,  β]  ευχερής  διακίνηση των  ναρκωτικών  λόγω  ανοίγματος  των  συνόρων.  Μπορούμε  να  το  βάλουμε  μόνο  η  διαπλοκή εμπόρου-χρήστη,  γ] αντιμετώπιση  του  προβλήματος,  πρόληψη-θεραπεία  ή  καταστολή.  Μετά  αμέσως  σαν  δ]  Ελληνική  νομοθεσία-  Είναι  αποτελεσματική ; Ξένα αντιπροσωπευτικά  νομοθετικά  πρότυπα.  Κριτική. Ποινικοποίηση.  Για  επίτευξη του  στόχου  αυτού  που  επιδιώκουμε  θα  πρέπει  στις  φυλακές  να  γίνουν  αυτά  και  αυτά.  Δηλαδή  να  υπάρχει  νομοθετική  πρόταση  μετά  να   υπάρχει  οργανωτική  πρόταση,  δηλαδή  μόρφωση  των  δικαστών  ή  θα  πρέπει  να  μπει  κάτι  για  τα  σχολεία.  Επομένως  διαχείριση  του  προβλήματος.
Επομένως  ολοκληρώνουμε  αυτά  που  σημειώσαμε.
1] Διαπίστωση  του  μεγέθους  του  προβλήματος  των  ναρκωτικών.
2] Διαπλοκή  εμπόρου-χρήστη.
3] Αντιμετώπιση του  προβλήματος  πρόληψη-θεραπεία  ή  καταστολή ή  όλα  μαζί  ή  και  τα  δύο.
4] Ελληνική  Νομοθεσία  πως  αντιμετωπίζει  χρήστη  και  έμπορο.  Είναι  αποτελεσματική ; Ξένα  αντιπροσωπευτικά  νομοθετικά  πρότυπα.  Κριτική- Ποινικοποίηση.  Νομοθετική  πρόταση- διαχείριση του  προβλήματος.

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 "Φυλακές και Ναρκωτικά "