Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑ "Ναρκωτικά"

  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ


1.  Στατιστικά  δεδομένα  αποδεικνύουν  ότι η διάδοση των ναρκωτικών,  με τα  οποία  οι εγκληματικές  οργανώσεις  που τα  διακινούν  μολύνουν  και διαφθείρουν  την κοινωνία  σε όλα της  τα επίπεδα,  παρουσιάζει  στην  Χώρα μας   επικίνδυνη  έξαρση.  Η  Ελλάδα  κατατάσσεται ήδη ανάμεσα  στα  Κράτη   που εμφανίζουν  ιδιαίτερο πρόβλημα  ζήτησης και διακίνησης  ναρκωτικών  φαρμάκων  αρνητικά  καθοριστικό  για  την ομαλή  κοινωνική  λειτουργία,  οικονομική και  πολιτιστική  ανάπτυξη  και υγεία.   Αυτό  οφείλεται,  εκτός των άλλων, στη διαπλοκή  των εννοιών  «χρήστης και  έμπορος» και στην  εύκολη  ανεύρεση   και  προμήθεια   των ναρκωτικών  ουσιών,   εξαιτίας  του ανοίγματος  των συνόρων  και της αθρόας  εισόδου  στη χώρα  μεταναστών και στα  μεγάλα  οικονομικά   κέρδη  που  η διακίνηση  των ναρκωτικών  και των λοιπών  ψυχοτρόπων ουσιών  αποφέρει.


2.  Είναι  απαραίτητη,  κατά  πρώτο λόγο , η λήψη  πρόσφορων και αποδοτικών  μέτρων  που αποσκοπούν  στην πρόληψη και ακολούθως  στην θεραπεία  εξαρτημένων  ατόμων και στη  κοινωνική τους  επανένταξη.  Η βελτίωση  του  συστήματος  υγείας  και πρόνοιας  για τους χρήστες  καθώς και  των   προγραμμάτων  υγείας   στο  μαθητικό  πληθυσμό,  που  περιλαμβάνουν  την πρόληψη  χρήσης  αλκοόλ  και ναρκωτικών.  Η  κατά  τρόπο υπεύθυνο επιστημονικά  ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση  της κοινής γνώμης  για  τις  συνέπειες  από την χρήση  των εξαρτησιογόνων  ουσιών.  Η μελέτη  της  δυνατότητας  χρησιμοποίησης  άλλων  μεθόδων   αποτοξίνωσης  και απεξάρτησης   και ο εμπλουτισμός  των σχετικών  προγραμμάτων, ώστε  να  αποφεύγεται  η καταφυγή  σε  ιδιώτες  ή στο εξωτερικό .  Η  ενημέρωση  των υπευθύνων  των ΜΜΕ για  τις σύγχρονες  τάσεις  αντιμετώπισης  του  προβλήματος  των ναρκωτικών  από υπεύθυνους κρατικούς  φορείς   έτσι ώστε  να  μη χειρίζονται  τα  σχετικά  θέματα  επιπόλαια  και  πρόχειρα.
3.  ΄Ελλειψη  μηχανισμού-  Μηδενική  ανοχή.  Εκφοβισμός- Αναγκαστική   Θεραπεία   -  Μικροποσότητα.
4. Η ελληνική  νομοθεσία   για  την καταπολέμηση των ναρκωτικών  μεταχειρίζεται ορθώς  αυστηρά  τους  δράστες  των βασικών  εγκλημάτων του νόμου περί  ναρκωτικών  και επιεικέστερα  τους απλούς χρήστες  και ιδιαιτέρως  τους τοξικομανείς,   τους οποίους   υπό  προϋποθέσεις,  αφήνει  ατιμώρητους  ή τιμωρεί  με ελαττωμένες  ποινές, τους  παρέχει  δε  δυνατότητες  αποτοξίνωσης  και  θεραπείας ,  αναβάλλοντας  την άσκηση  της  ποινικής δίωξης,  ακόμη  και  της  στράτευσης,  όταν υποβάλλονται  οικειοθελώς  στην επιβαλλόμενη  από τις κείμενες   διατάξεις   θεραπεία  και  προβλέποντας  δυνητική  υπό όρους  απόλυση,  ανεξάρτητα  από το ύψος  της  ποινής  που έχει εκτιθεί  και άλλες  ευνοϊκές  ρυθμίσεις.  Είναι   νομοθεσία  σύγχρονη και όταν  οι  διατάξεις   της  εφαρμόζονται  ορθώς,  αποτελεσματική.  Γι’αυτό  πρέπει  να  αποφεύγονται  συχνές και  ιδίως   αποσπασματικές  νομοθετικές   επεμβάσεις,  χωρίς  προηγούμενη μελέτη  των επιπτώσεων  τους  στις  ισχύουσες  βασικές ρυθμίσεις  και  τη διαπίστωση  ότι  εναρμονίζονται   με το πνεύμα  και  τους  στόχους τους.  Κάθε   προσπάθεια   να γίνουν  οι διατάξεις   που αφορούν   τα ναρκωτικά   περισσότερο  φιλελεύθερες  ή αντίθετα  αυστηρότερες σύμφωνα   με  ξένα   πρότυπα   είναι επικίνδυνη,  διότι  διαφέρουν  το επίπεδο  των συστημάτων  υγείας  και  το ύψος και  η  ποιότητα των κοινωνικών  παροχών και επιδομάτων.
5. Επιβάλλεται,  η πλήρης και συνεχής  ενημέρωση  των δικαστικών λειτουργών  ως προς τις εξαρτησιογόνες   ουσίες,  τις  αιτίες  που οδηγούν  στη  χρησιμοποίηση τους,  τις  συνέπειες   τους και τα θεραπευτικά  προγράμματα   έτσι ώστε   να ασκούν  αποδοτικά  τα καθήκοντά  τους  αντιμετωπίζοντας  τους  παραβάτες  της νομοθεσίας  των  ναρκωτικών  πολλοί  από  τους  οποίους   είναι άτομα με σωματικές και  ψυχικές   ιδιαιτερότητες.   Ειδικότερα   ο ανακριτής   πρέπει  να γνωρίζει  την ψυχολογία  του  τοξικομανούς  και τη συμπεριφορά  του, όταν  μάλιστα   βρίσκεται  υπό την επήρεια  ναρκωτικών  σε κατάσταση μέθης .  Αν το άτομο  βρίσκεται  σε τέτοια  κατάσταση  ή στο στάδιο της αποστέρησης  δεν  πρέπει  να εξετάζεται  διότι  μπορεί  να έχει  ψευδαισθήσεις  ή παραισθήσεις,  σύγχυση ή  άμβλυνση  μνήμης και  των άλλων  ψυχικών  λειτουργιών του,  με συνέπεια   την ενδεχόμενη  κατάθεση  αναληθειών  που  μπορεί  να έχουν  τραγικές  συνέπειες  για   άλλους  και να οδηγήσουν  σε δικαστικές   πλάνες.  Γι’αυτό το λόγο  κρίνεται  απαραίτητη  η  διενέργεια   ψυχιατροδικαστικής και  εργαστηριακής  πραγματογνωμοσύνης αμέσως  μετά τη  σύλληψη   οποιουδήποτε  χρήστη,  εμπόρου ή άλλου  παραβάτη  του νόμου  περί  ναρκωτικών.
6. Τέλος,  όσο αφορά  ειδικότερα  την αντιμετώπιση  του προβλήματος   των ναρκωτικών  στις φυλακές,   πρέπει   για να  περιοριστεί  η  εισαγωγή  εκεί  ναρκωτικών ουσιών  να χρησιμοποιούνται ειδικά  εκπαιδευμένα   σκυλιά  και φορητοί  ανιχνευτές  ναρκωτικών ,  να  περιορισθεί  η δυνατότητα   εισαγωγής  δεμάτων,  να  επιτηρείται  συστηματικά όλη  τη διάρκεια  του 24ώρου ο χώρος  που τις  περιβάλλει και  οι αδειούχοι  κρατούμενοι  κατά την επιστροφή τους  στις  φυλακές  να παραμένουν  ένα  διάστημα   σε ιδιαίτερο χώρο, ανάλογο εκείνου  του συνήθους, ώστε  να  αποβάλλονται  από το σώμα τους  οι τυχόν  κρυμμένες  σε αυτό  ναρκωτικές   ουσίες.  Είναι  απαραίτητο  το προσωπικό  των φυλακών  να παρακολουθήσει  ειδικά  σεμινάρια  σε  σχέση με  την τοξικοεξάρτηση  και τις  μεθόδους   που χρησιμοποιούνται  στις θεραπευτικές   κοινότητες.  Να  δημιουργηθούν  ομάδες  αυτοβοήθειας  και να  τις  συνδράμουν  οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι  και το  διοικητικό  προσωπικό  των φυλακών.  Να  δημιουργηθούν , επίσης,  οι κατάλληλες  προϋποθέσεις  για  τη  λειτουργία   θεραπευτικών  κοινοτήτων  μέσα  στις φυλακές,  προκειμένου  να  αναπτυχθούν  και εφαρμοσθούν  ολοκληρωμένα  θεραπευτικά  προγράμματα  απεξάρτησης.  Ακόμη  πρέπει να λειτουργήσουν  και να αξιοποιηθούν  οι βιοτεχνίες  που υπάρχουν μέσα  στις φυλακές  [ τυπογραφείο, βιβλιοδετείο κλπ] και  να  ιδρυθούν  νέες  για  την απασχόληση  όλων των κρατουμένων  που επιθυμούν  να εργασθούν.

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑ "Ναρκωτικά"