Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "για τον εξορθολογισμό και την βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης"

Νομοσχέδιο «για τον εξορθολογισμό και την βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης»

Πορίσματα συζητήσεων

(Συνεδρίαση Ε.Δ.Μ. στις 14 Απριλίου 2011 )
 

Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών συνεδρίασε στις 14.4.2011 στα γραφεία της ενόψει του νομοσχεδίου για τον «Εξορθολογισμό και την βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης», άκουσε τις εισηγήσεις του Καθηγητή κ. Κ. Φ. Καλαβρού και του Αρεοπαγίτη κ. Δ. Κράνη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών της κατέληξε στα ακόλουθα πορίσματα:

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ "για τον εξορθολογισμό και την βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης"


 Νομοσχέδιο «για τον εξορθολογισμό και την βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης»
                                                      Πορίσματα συζητήσεων 
        (Συνεδριάσεις Ε.Δ.Μ. 18 Νοεμβρίου 2010 , 25  Νοεμβρίου 2010  και 2 Δεκεμβρίου 2010 )


   Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών  συνήλθε σε 3 συνεδριάσεις για να συζητήσει τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δ/νης « εξορθολογισμός και βελτίωση της ποινικής δικαιοσύνης» και να διατυπώσει πορίσματα.  Ύστερα από εισηγήσεις των: 1) Μιχάλη Μαργαρίτη, Αρεοπαγίτη ε.τ., 2) Ιωάννη Γαβρίλη, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ., 3)Χρήστου Μυλωνόπουλου, Καθηγητή  Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, 4) Πολυχρόνη  Τσιρίδη, Δ.Ν, δικηγόρου, που έγιναν κατά τις συνεδριάσεις της 18 Νοεμβρίου 2010,  25  Νοεμβρίου 2010 και 2 Δεκεμβρίου 2010, διατυπώθηκαν από τα μέλη της Εταιρίας τα πιο κάτω εποικοδομητικά κατά την άποψή της πορίσματα. 

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 "Εθνική Σχολή Δικαστών : 15 χρόνια λειτουργίας"

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

«Εθνική Σχολή Δικαστών : 15 χρόνια λειτουργίας
Αποτίμηση παραχθέντος έργου και Προοπτικές

Πορίσματα συζητήσεων 

(Συνεδριάσεις Ε.Δ.Μ. 25 Φεβρουαρίου 2010-2 Μαρτίου 2010)
 
            Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών  με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ασχολήθηκε, πρόσφατα, με την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου που έχει παραχθεί ως τώρα και με τη διερεύνηση των προοπτικών βελτίωσής του στο μέλλον. Ύστερα από  εισήγηση του Αρεοπαγίτη Χριστόφορου Κοσμίδη  και  διεξοδική συζήτηση, που έγινε κατά τις συνεδριάσεις της 25 Φεβρουαρίου και της 18 Μαρτίου 2010, διατυπώθηκαν από τα μέλη της Εταιρίας τα πορίσματα που ακολουθούν.

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ 2005 "Διαπιστώσεις και συμπεράσματα από την Επιθεώρηση των Δικαστηρίων "

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑTΑ


 Τα  της  επιθεωρήσεως των  δικαστηρίων  ρυθμίζονται  από  διατάξεις  του  Κώδικα  Οργανισμού  Δικαστηρίων  και  καταστάσεως  δικαστικών  λειτουργών.  Κατά  τις  διατάξεις  αυτές,  όπως  έχουν  αντικατασταθεί  και  τροποποιηθεί  [άρθρ.  80 επ.]  όργανα  της  επιθεωρήσεως  είναι :

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΑΪΟΥ 2003 "Το πρόβλημα της μη εφαρμογής ποινικών νόμων"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ


  Στις  8  Μαΐου 2003  ο  Καθηγητής  της  Νομικής  Σχολής Πανεπιστημίου  Αθηνών  Νέστωρ  Κουράκης έκανε εισήγηση  στην Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  με  θέμα  «Ποινικές  Διατάξεις  που  μένουν   ανεφάρμοστες».  Ακολούθησε  συζήτηση,  που  ολοκληρώθηκε  κατά  την  επακολουθήσασα   συνεδρίαση  της  22  Μαΐου 2003.

  Η  Εταιρία  κατέληξε  ομόφωνα  στο  ακόλουθο  πόρισμα:

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 " Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ


  Τα μέλη  της  Εταιρίας,  αφού  κατά  τις  συνεδριάσεις  της  16  και  30.1.2003  άκουσαν  τον  εισηγητή  Μιχαήλ  Μαργαρίτη , Πρόεδρο  Εφετών,  εν όψει και  της  συζήτησης  που  επακολούθησε,  εξέδωσαν  το  ακόλουθο πόρισμα,  σχετικά  με  το  νέο  Σχέδιο του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης «για  την  επιτάχυνση  της  ποινικής  διαδικασίας  και άλλες  διατάξεις».

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΜΒΡΙΟΥ 2000 "Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ


  Τα μέλη  της  Εταιρίας,  αφού  κατά  τις  συνεδριάσεις  της  19.10.2000 και  16.11.2000  άκουσαν  τους  εισηγητές  Γ.  Βελλή,  αντιπρόεδρο  του  Αρείου Πάγου  και Μιχ. Μαργαρίτη  ,  εφέτη,  εν όψει και  της  συζήτησης  που  επακολούθησε,  εξέδωσαν  το  ακόλουθο  πόρισμα,  σχετικά με  το  νέο  Σχέδιο  του  Υπουργείου Δικαιοσύνης  περί  Τροποποιήσεων  διατάξεων  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας :

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 "Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης αστικών διαφορών"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
[Συνεδρίαση  της  10/2 και  24/2/2000]

ΠΟΡΙΣΜΑ

Τα  μέλη  της  Εταιρίας  Δικαστικών  Μελετών  συνεδρίασαν  στα  γραφεία  της  στις 10/2 και 24/2/2000  και  αφού  άκουσαν  την  εισήγηση  του  Εφέτη  Ιωάννη  Χαμηλοθώρη   και  μετά  διεξοδική  συζήτηση κατέληξαν  στις  ακόλουθες  διαπιστώσεις σε  σχέση  με  τους  εναλλακτικούς  τρόπους  επίλυσης των  ιδιωτικών  διαφορών :

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 "Φυλακές και Ναρκωτικά "

        ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ
      [Συνεδρίαση  της  22-4-1999]

 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

 ΄Εχοντας  υπόψη  μου αυτές  τις  προτάσεις  που  έκαναν οι  εισηγητές  οι  οποίες  πράγματι είναι  πολύ  ενδιαφέρουσες  και  μπορούν  να  συνδυαστούν έτσι ώστε  να  πούμε  ορισμένα  πράγματα.  Εγώ   λοιπόν  θα  σας  κάνω  ορισμένες  προτάσεις,  και  αν  νομίζετε  ότι έτσι  πρέπει  να  γίνει  θα  προχωρήσουμε  με  αυτόν τον  τρόπο.  Θεωρώ  λοιπόν ότι :

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 "Αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγματος ως προς τη δικαστική εξουσία"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ


ΠΟΡΙΣΜΑ

             Θέμα: Αναθεωρητέες  διατάξεις  του  Συντάγματος  ως   προς   τη δικαστική  εξουσία.


 Ενόψει  πιθανής  αναθεωρήσεως  του  Συντάγματος  τα μέλη της  Εταιρίας  Δικαστικών  Μελετών,  αφού άκουσαν  την  εισήγηση του  αρεοπαγίτη κ. Γεωργίου  Βελλή και  αντάλλαξαν  απόψεις  κατά  τη  διάρκεια τριών συνεδριάσεων,  κατέληξαν   στις  ακόλουθες  διαπιστώσεις  και  προτάσεις:

Περισσότερα...
 
Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ