Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ -ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 «Προβλήματα που γεννώνται από τις ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να υπέχουν πολιτικά πρόσωπα "

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ


ΠΟΡΙΣΜΑ


Τα  μέλη  της  Εταιρίας  Δικαστικών  Μελετών  συζήτησαν στις  συνεδριάσεις  της 2ας  Απριλίου,  της  7ης Μαΐου και  της  18ης  Ιουνίου 1992  τα  προβλήματα  που  γεννώνται  από  τις  ποινικές  ευθύνες  που  ενδέχεται  να  υπέχουν πολιτικά   πρόσωπα  και  ιδίως  μέλη κυβερνήσεων  για  πράξεις ή  παραλείψεως  τους  κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους.  Τα  μέλη της Εταιρίας,  αφού  άκουσαν  την  εισήγηση  του  μέλους  της  Διονύση Σπινέλλη,  κατέληξαν  στις  εξής  διαπιστώσεις  και  προτάσεις:

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 "Δικαστική Αστυνομία"

     ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΚΑΙ  ΠΟΡΙΣΜΑ


ΘΕΜΑ : «Δικαστική  Αστυνομία»
Εισηγητής: Γεώργιος Βελλής, πρόεδρος εφετών

 Ι. Εισήγηση

Α.- Από άποψη  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ή  η  αστυνομία διακρίνεται  σε  διοικητική και  δικαστική.  Η πρώτη, που  ονομάζεται  και  αστυνομία τάξεως,  πέρα  από  την  άσκηση  καθαρώς  διοικητικών  καθηκόντων [εφαρμογή  κανόνων  διοικητικού  δικαίου],  έχει  ως έργο  την  π ρ ό λ η ψ η  του  εγκλήματος.  Κινείται,  λοιπόν,  και  ενεργεί  έξω  από  την  σφαίρα  της  ποινικής  δικαιοδοσίας  της  Πολιτείας.  Η  δεύτερη  ασκεί  καθήκοντα  ανακριτικά

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ "Ναρκωτικά"

  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ


1.  Στατιστικά  δεδομένα  αποδεικνύουν  ότι η διάδοση των ναρκωτικών,  με τα  οποία  οι εγκληματικές  οργανώσεις  που τα  διακινούν  μολύνουν  και διαφθείρουν  την κοινωνία  σε όλα της  τα επίπεδα,  παρουσιάζει  στην  Χώρα μας   επικίνδυνη  έξαρση.  Η  Ελλάδα  κατατάσσεται ήδη ανάμεσα  στα  Κράτη   που εμφανίζουν  ιδιαίτερο πρόβλημα  ζήτησης και διακίνησης  ναρκωτικών  φαρμάκων  αρνητικά  καθοριστικό  για  την ομαλή  κοινωνική  λειτουργία,  οικονομική και  πολιτιστική  ανάπτυξη  και υγεία.   Αυτό  οφείλεται,  εκτός των άλλων, στη διαπλοκή  των εννοιών  «χρήστης και  έμπορος» και στην  εύκολη  ανεύρεση   και  προμήθεια   των ναρκωτικών  ουσιών,   εξαιτίας  του ανοίγματος  των συνόρων  και της αθρόας  εισόδου  στη χώρα  μεταναστών και στα  μεγάλα  οικονομικά   κέρδη  που  η διακίνηση  των ναρκωτικών  και των λοιπών  ψυχοτρόπων ουσιών  αποφέρει.

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΑΪΟΥ 1990 "Το πρόβλημα των ναρκωτικών"

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

       Τα μέλη της  Εταιρίας Δικαστικών Μελετών ασχολήθηκαν σε πέντε [5[ διαδοχικές συνεδριάσεις  με το πρόβλημα των ναρκωτικών και αφού άκουσαν τις εισηγήσεις των μελών της Καλλιόπης Δ. Σπινέλλη Καθηγήτριας Πανεπιστημίου και των Εισαγγελέων  Εφετών  Ανδρέα Φάκου και Αθανασίου Δαδούκη, καθώς και του Προισταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Λάμπρου Δ. Καράμπελα, κατέληξαν στα ακόλουθα:

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988 "Mελέτη των διατάξεων του σχεδιαζόμενου και ήδη ισχύοντος Κώδικα Oργανισμού των Δικαστηρίων και κατάστασης των Δικαστικών Λειτουργών [κωδ. Ν. 1756/1988] "

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ


  ΠΟΡΙΣΜΑ

 Η  συνέλευση  των  μελών  της  εταιρίας  στη  διάρκεια του  δικαστικού  έτους  1987-1988   ασχολήθηκε  σε  σειρά  συνεδριάσεων  με  τη  μελέτη  των  διατάξεων  του σχεδιαζόμενου  και ήδη  ισχύοντος  Κώδικα οργανισμού  των  δικαστηρίων  και  κατάστασης  των  δικαστικών  λειτουργών [κωδ. Ν. 1756/1988].  Αφού  άκουσε την  εισήγηση  του  μέλους  της  εφέτη  Γεωργίου  Βελλή και  τις  απόψεις  των  λοιπών μελών,  η  Εταιρία  κατέληξε στο  ακόλουθο  πόρισμα.

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986 "Το πρόβλημα της Δικαστικής Μειοψηφίας"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ  ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ


 Στις  16 Οκτωβρίου 1986,  ο  εφέτης  Γιώργος  Ρήγος  έκανε  εισήγηση  στην Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  με  θέμα «το  πρόβλημα  της  δικαστικής  μειοψηφίας». ΄Υστερα  από  τη  συζήτηση  που  ακολούθησε  σε  δύο  συνεδριάσεις,  η  εταιρία  κατέληξε  στο  παρακάτω  πόρισμα:

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 "Σχέδιο Νόμου Για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού του Νόμου"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ


  ΠΟΡΙΣΜΑ


 Τα μέλη  της  εταιρίας   συνήλθαν  σε  έκτακτη  συνέλευση  στις  3 και  17  Νοεμβρίου 1983 με  αφορμή  το  σχέδιο  νόμου  για  την  τροποποίηση  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας  και  του  Εισαγωγικού  του  νόμου  και  αφού  άκουσαν  τις  εισηγήσεις των  μελών  Διονύση  Κονδύλη  και  Αγησίλαου  Μπακόπουλου  κατέληξαν ομόφωνα  στις  ακόλουθες  διαπιστώσεις :

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΑΪΟΥ 1983 "Η κατάργηση των Ειρηνοδικείων"

ΕΤΑΙΡΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ

Η  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ


 Στις 19 Μαΐου 1983  ο  εφέτης  Στεφ. Ματθίας  έκανε  εισήγηση στην Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  με  θέμα « Η  κατάργηση των  ειρηνοδικείων».  Ακολούθησε  συζήτηση,  που  ολοκληρώθηκε  σε  τέσσερις  συνεδριάσεις.  Η  Εταιρία  κατέληξε ομόφωνα   στο  ακόλουθο  πόρισμα :

Περισσότερα...
 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 "Επικείμενη πλήρωση των 380 νέων θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων"


Ι. Τα  μέλη  της  εταιρίας  συνήλθαν σε έκτακτη  συνέλευση  στις 21  και 28 Απριλίου 1983  με  αφορμή την  επικείμενη  πλήρωση των 380  νέων  θέσεων  δικαστικών  λειτουργών  των πολιτικών και  ποινικών  δικαστηρίων,  που  ιδρύθηκαν  με  το  νόμο 1330/1983.

Περισσότερα...
 
Σελίδα 2 από 2
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ