Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ

Η Εταιρεία, όταν πριν από καιρό προγραμμάτισε την αποψινή συνεδρίαση, είχε υπόψη της το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και πάνω σε αυτό είχαμε κληθεί να εκφέρουμε τις απόψεις μας. Χθες όμως δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου με τίτλο «για την δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», στο οποίο ενσωματώθηκαν ως ΜΕΡΟΣ Ε΄ οι περισσότερες από τις διατάξεις του προηγούμενου σχεδίου νόμου, ενώ δεν έχουν περιληφθεί άλλες, οι σπουδαιότερες νομίζω, όπως εκείνες για την ανατροπή της αρχής της ιεραρχικής εξάρτησης των εισαγγελικών λειτουργών, για τις προαγωγές κατ’ απόλυτη εκλογή με σύγκριση, για την κατάργηση της κλήρωσης στην κατανομή των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων κ.α.

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ