Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - Σελίδα 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ

04-04-2002

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Εφέτης

«Το Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως»

07-03-2002
(2η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης, Πρόεδρος Εφετών

«Τα χαρακτηριστικά της δίκαιης ποινικής δίκης της ΣΔΑ»

21-02-2002
(1η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης, Πρόεδρος Εφετών

«Τα χαρακτηριστικά της δίκαιης ποινικής δίκης της ΣΔΑ»

07-02-2002
(3η συνεδρίαση)

Συζήτηση  Μιχάλης .Μαργαρίτης , Πρόεδρος Εφετών

«Τα Ασφαλιστικά Μέτρα». ..συνέχεια. Επίλογος -Πορίσματα

24-01-2002
(2η συνεδρίαση)

Γεώργιος Κυριάκος, Εφέτης

«Ασφαλιστικά Μέτρα.(Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων υπό το πρίσμα των εξελίξεων).»

10-01-2002
(1η συνεδρίαση)

Δημήτριος Κράνης, Εφέτης

«Λειτουργικές δομές των ασφαλιστικών μέτρων»

22-11-2001
(2η συνεδρίαση)

Συζήτηση

Συμπεράσματα, Πόρισμα

08-11-2001
(1η συνεδρίαση)

Γεώργιος Ρήγος, Αρεοπαγίτης

Διαπιστώσεις και συμπεράσματα από την Επιθεώρηση των Δικαστηρίων

07-06-2001

Μιχάλης Μαργαρίτης, Πρόεδρος Εφετών

«Άρθρο 6-1 της ΕΣΔΑ και η αστική δίκη».

07-12-2000

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης Καθηγητής  Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ανεξάρτητες δημόσιες αρχές στο σκόπευτρο της Συνταγματικής αναθεώρησης»

16-11-2000

Γεώργιος Βελλής , Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» Πορίσματα

19-10-2000

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης

Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

09-03-2000

Γεώργιος Ρήγος, Αρεοπαγίτης

«Νομοθετικός πληθωρισμός και δικαστικές πράξεις»

24-02-2000
(4η συνεδρίαση)

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Εφέτης
Συζήτηση

«Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης αστικών διαφορών».-Προτάσεις –Πορίσματα.

10-02-2000
(3η συνεδρίαση)

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Εφέτης

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής . Πανεπιστημίου

«Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης αστικών διαφορών».-Προτάσεις –

«Όψεις της προσωρινής δικαστικής προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη». Ως υπότιτλος: «Η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση»

 

27-01-2000
(2η συνεδρίαση)

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Εφέτης

«Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης αστικών διαφορών».-

13-01-2000
(1η συνεδρίαση)

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Εφέτης

«Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης αστικών διαφορών»

16-12-1999
(2η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης

«Ευθανασία»

02-12-1999
(1η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης

«Ευθανασία»

18-11-1999
(3η συνεδρία)

Παναγιώτης Παπανικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ερμηνεία Δικαιοπραξιών άρθρα 179, 200 ΑΚ » [Συνέχεια Παρεμβάσεις]

04-11-1999
(2η συνεδρία

Παναγιώτης Παπανικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ερμηνεία Δικαιοπραξιών  και ο αναιρετικός έλεγχος της ερμηνείας»» [Συνέχεια Παρεμβάσεις]

14-10-1999
( 1η συνεδρία)

Παναγιώτης Παπανικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ερμηνεία Δικαιοπραξιών άρθρα 179, 200 ΑΚ»

17-06-1999

Συζήτηση για πόρισμα Δ. Σπινέλλη

 

20-05-1999

Καλλιόπη  Σπινέλλη, Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου Αθηνών

Πορίσματα

06-05-1999

Καλλιόπη Σπινέλλη, Καθηγήτρια  Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συζήτηση

« Η φαινομενολογία των ναρκωτικών στην Ελλάδα σήμερα»

22-4-1999

Συζήτηση

Πορίσματα

04-03-1999

Αθανάσιος Δαδούκης, Εισαγγελέας Εφετών

«Φυλακές και Ναρκωτικά»

18-02-1999

Γεώργιος Καράμπελας, Εισαγγελέας Εφετών

«Η ανάκριση του τοξικομανούς»

21-01-1999

Ανδρέας Φάκος, Εισαγγελέας Εφετών

«Ναρκωτικά. ( το νομικό πλαίσιο για χρήστες μέσα στη φυλακή . Άξονες δικαστικής εξουσίας για προώθηση στη θεραπεία και κοινωνική επανένταξη).»

17-12-1998
(2η συνεδρίαση)

Διονύσιος Σπινέλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Το σχέδιο της δημιουργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου|»

03-12-1998
(1η συνεδρίαση)

Διονύσιος Σπινέλλης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Το σχέδιο της δημιουργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου|»

19-11-1998
(2η συνεδρίαση)

Ανδρουλάκης Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Πολύχρονης Τσιρίδης, , Δικηγόρος Δ.Ν.

«Απόδειξη και πεποίθηση τα τρία αποδεικτικά μοντέλα της ποινικής δίκης .»
«Θέματα  απονομή της ποινικής δικαιοσύνης από την σκοπιά  του συνηγόρου.»

05-11-1998

Πολύχρονης Τσιρίδης, , Δικηγόρος Δ.Ν.

«Θέματα  απονομή της ποινικής δικαιοσύνης από την σκοπιά  του συνηγόρου.»

18-06-1998
(2η συνεδρίαση)

Συζήτηση

«Όρια Κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα θέματα της δικαστικής εξουσίας» 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ