Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - Σελίδα 4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΜΑ

04-06-1998
(1η συνεδρίαση)

Ευάγγελος Βολουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Όρια Κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα θέματα της δικαστικής εξουσίας»

07-05-1998

Παπανικολάου

«Ευθύνη αναδόχων έκδοσης ποινικών αξιών σε δημόσια εγγραφή»

19-03-1998

Ευάγγελος Βολουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Απόδειξη»

05-03-1998

Ευάγγελος Βολουδάκης,
Συζήτηση

(Φυλακές) Εξουσία Δικαστηρίου

05-02-1998

Συζήτηση από εισηγήσεις

 

22-01-1998

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«O θεσμός της αποζημίωσης καταδικασθέντων ή προσωρινά κρατηθέντων που μετέπειτα αθωώθηκαν»

19-01-1998

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«O θεσμός της αποζημίωσης καταδικασθέντων ή προσωρινά κρατηθέντων που μετέπειτα αθωώθηκαν»

03-12-1997

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης Αθηνών

« Τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια»

25-09-1997

Διονύσιος Σπινέλλης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»`

23-06-1997

Χρήστος Μυλωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

«……..»

26-05-1997
(3η συνεδρίαση)

Γεώργιος Αρβανίτης, Εισαγγελέας Εφετών

«Τα ένδικα μέσα όπως προβλέπεται να ρυθμιστούν από το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

12-05-1997
(2η συνεδρίαση)

Γεώργιος Αρβανίτης, Εισαγγελέας Εφετών

«Τα ένδικα μέσα όπως προβλέπεται να ρυθμιστούν από το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

14-04-1997
(1η συνεδρίαση)

Γεώργιος Αρβανίτης, Εισαγγελέας Εφετών

«Τα ένδικα μέσα όπως προβλέπεται να ρυθμιστούν από το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

07-04-1997
(3η συνεδρίαση)

Νικόλαος Γεωργίλης, Εφέτης

«Η Διεύθυνση των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών»(Αυτοδιοίκηση)

17-03-1997
(2η συνεδρίαση)

Νικόλαος Γεωργίλης, Εφέτης

«Η Διεύθυνση των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών»

03-03-1997
(1η συνεδρίαση)

Νικόλαος Γεωργίλης, Εφέτης

«Η Διεύθυνση των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στα συνταγματικά πλαίσια της δικαστικής λειτουργίας Αυτοδιοίκηση-Αρμοδιότητες –Στόχοι της εισήγησης»

17-02-1997

Φίλιππος Δωρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Προστασία του διαπραγματευτικά ασθενούς συμβαλλομένου»

03-02-1997

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης

« Σκέψεις για τα μικτά ορκωτά δικαστήρια πάνω σε μία πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 97 παρ 1 και 2 εδ β του Συντάγματος»

20-01-1997

Χρήστος Μυλωνόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

«Προβλήματα που δημιούργησε ο ν. 2408/96»

21-11-1996
(3η συνεδρίαση)

Ιωάννης Καραβοκύρης, Εφέτης

«Προβλήματα του Πρωτοδικείου»

07-11-1996
(2η συνεδρίαση)

Ιωάννης Καραβοκύρης, Εφέτης

«Προβλήματα του Πρωτοδικείου»

17-10-1996
(1η συνεδρίαση)

Ιωάννης Καραβοκύρης, Εφέτης

«Προβλήματα του Πρωτοδικείου»

06-06-1996

Σύζητηση

«Ζήτημα επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων –συγκρότηση Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων- Αυτοδιοίκηση των Δικαστηρίων »

23-05-1996

Δημήτριος Κυριτσάκης, Εφέτης
Δημήτριος Καπετσώνης, Εφέτης

«Ζήτημα επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων –συγκρότηση Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων- Αυτοδιοίκηση των Δικαστηρίων »

09-05-1996

Συζήτηση

«Ζήτημα επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων –συγκρότηση Ανωτάτων Δικαστικών Συμβουλίων- Αυτοδιοίκηση των Δικαστηρίων »

24-04-1996
(3η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης,Εφέτης

«Το Δικαστήριο αγωγών κακοδικίας»

21-03-1996
(2η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης

«Το Δικαστήριο αγωγών κακοδικίας»

07-03-1996
(1η συνεδρίαση)

Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης

«Το Δικαστήριο αγωγών κακοδικίας»

08-02-1996

Ευάγγελος Κρουσταλλάκης, Αρεοπαγίτης

«Δημοσιότητα της Δίκης και παρουσία μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»

25-01-1996

Διονύσιος Κονδύλη, Αρεοπαγίτης

«Δημοσιότητα συνεδριάσεων -ΜΜΕ»

11-01-1996

Συζήτηση

Πορίσματα

07-12-1995

Συζήτηση

Πορίσματα

16-11-1995
(4η συνεδρίαση)

Μιχάλης Σταθόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

«Συνταγματικό Δικαστήριο»

02-11-1995
(3η συνεδρίαση)

Προκόπης Παυλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

«Συνταγματικό Δικαστήριο»

19-10-1995
(2η συνεδρίαση)

Γεώργιος Ρήγος, Πρόεδρος Εφετών

«Συνταγματικό Δικαστήριο»

12-10-1995
(1η συνεδρίαση)

Γεώργιος Κασιμάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Συνταγματικό Δικαστήριο»

15-06-1995

Παπαδημητρίου , Καθηγητής Πανεπιστημίου

«Αναθεωρητέες διατάξεις του Συντάγματος» 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ