Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ 30-3 Μαρτίου 1988
(Αίθουσα Παλαιάς Βουλής)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
30 Μαρτίου 1988
Συντονιστής: Απόστολος Γεωργιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
1)Θέμα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ»
Εισηγητής: Γιώργος Ρήγος, Εφέτης
2) Θέμα : «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ»
Εισηγητής: Γεώργιος Αρβανίτης, Εισαγγελέας Εφετών

31 Μαρτίου 1988
Συντονιστής: Απόστολος Γεωργιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Θέμα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»
Εισηγητής: Ιωάννης Σχινάς, Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ