Εταιρία Δικαστικών Μελετών

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ 5-6 Φεβρουαρίου 1986
(Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5 Φεβρουαρίου 1986
Συντονιστής :Κωνσταντίνος Κεραμεύς, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1) Θέμα: «Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»
Εισηγητής: Αγησίλαος Μπακόπουλος, Εφέτης
2) Θέμα: «Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Κλαμαρής , Καθηγητής της Νομικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Αθηνών

6 Φεβρουαρίου 1986
Συντονιστής :Κωνσταντίνος Κεραμεύς, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα: «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ»
Εισηγητής: Ευάγγελος Κρουσταλάκης, Εφέτης

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ