Εταιρία Δικαστικών Μελετών

Η ΕΠΙΛΟΓΗ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ 1-2 Απριλίου 1987
(Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής)

Πρόγραμμα
1 Απριλίου 1987
Συντονιστής : Μιχάλης Σταθόπουλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών
1) Θέμα: «ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
Εισηγητής: Διονύσιος Σπινέλλης, Καθηγητής της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών
2) Θέμα: «Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος  Ρίζος, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2 Απριλίου 1987
Συντονιστής : Μιχάλης Σταθόπουλος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών
1) Θέμα: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος, Εφέτης
2) Πρόταση της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών από τον Πρόεδρό της Δημήτριο Γουργουράκη , Εφέτη

 

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ