Εταιρία Δικαστικών Μελετών

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΡΟΣ 12-13-14  Μαΐου 2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο , 13 Μαΐου  2000
Προεδρία::  Χρήστος Γεραρής, Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας.
Εισηγητές:
Κωνσταντίνος Μανιάτης, Καθηγητής Βιολογίας: «Νέα» γενετική και κοινωνία: Προοπτικές και προβλήματα»
Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Δικηγόρος: «Η βιογενετική και το Ποινικό Δίκαιο»
Κώστας Μπέης, Καθηγητής Πανεπιστημίου: «Το δικαίωμα στην επιστημονική έρευνα σε σύγκρουση με άλλα έννομα αγαθά»
Τάκης Βιδάλης, Δ.Ν., Δικηγόρος,: «Υγεία και Ευγονική: Το συνταγματικό δίκαιο στο όριο της ανθρώπινης αξίας»


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προεδρία:: Στέφανος Ματθίας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Εισηγητές:
Αθανάσιος Παπαχρίστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου : «Προβλήματα κληρονομικού δικαίου από τις εφαρμογές της γενετικής τεχνολογίας».
Μιχάλης Μαργαρίτης, Εφέτης: «Το δίκαιο της συγγένειας στην ιατρικά υποβοηθούμενη τεκνοποιία».

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ