Εταιρία Δικαστικών Μελετών

15o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 7-9/10/2016 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ"(ΔΥΣ)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ΑΝ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"

alt
alt

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 7-9/10/2016 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ"(ΔΥΣ)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ΑΝ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ"