Εταιρία Δικαστικών Μελετών

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 20-22/10/2017 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : "Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"

alt
alt

 
Βρίσκεσται εδώ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 20-22/10/2017 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : "Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"